Bảo Mật Thông Tin

Căn cứ từ điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi tham gia mua hàng trên shop.vuonqueviet.vn, Quý Khách phải cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi hoá đơn, địa chỉ nhận hàng sẽ được Vườn Quê Việt đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý.

Vườn Quê Việt cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân do Quý Khách cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch sản phẩm và các chương trình khuyến mãi do chính Vườn Quê Việt tổ chức.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ tối đa trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm giao dịch cuối cùng mà Quý Khách thực hiện thành công tại shop.vuonqueviet.vn. Sau thời hạn đó, thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được tự động gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Trong trường hợp Quý Khách có yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân trong thời gian 24 tháng trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại Điều 4 bên dưới.

3. Thông tin thu thập

Thông tin thu thập bao gồm: địa chỉ email (đăng ký nhận tin, thông tin đơn hàng), tên, địa chỉ, số điện thoại, lịch sử mua hàng, giá trị đơn hàng, lịch sử truy cập website.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Vườn Quê Việt cam kết bảo mật các thông tin của Quý khách thông qua giao thức mã hoá SSL trực tiếp ngay trên trang web.

Vườn Quê Việt cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chính Quý khách hay yêu cầu của pháp luật.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Quý khách có nhu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ thông tin ở trên.

Chúc Quý khách có những trải nghiệp tuyệt vời tại website vuonqueviet.vnshop.vuonqueviet.vn

 

vườn quê viêt